Εκτυπώσεις σε ρολό

Ετικέτες


Ζυγιστικά


 

Ποικιλία υλικών: πλαστικά (λευκά και διαφανή), θερμικά και χαρτιά με ειδικές κόλλες(ψύξης-κατάψυξης, υδράντοχες, τρόφιμων)

 

Δυνατότητα σχεδίασης ετικέτας και εκτύπωσης ως έξι χρώματα

 

Δυνατότητα ειδικών εφαρμογών: ειδικά κοπτικά, θερμοτυπία, ανάγλυφο, spot βερνίκι